FRMWDC’26

Rzeczy się nie zmieniają same. My je zmieniamy. Demokracja żyje dzięki temu, że to my ją kształtujemy.

Nieposłuszeństwo obywatelskie.
Nieposłuszeństwo obywatelskie. Zdjęcie: Büro Schramm für Gestaltung.

Czy coś jest nie tak z naszą demokracją?

Offenbach-Kaiserlei
Offenbach-Kaiserlei. Nie-miejsce, w którym łączą się dwa miasta. Zdjęcie: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokracja jest naszą formą rządu. I to ona jest naszym sposobem na życie. Jesteśmy przyzwyczajeni do wyrażania swoich myśli, działania niezależnie i kształtowania naszego życia. Demokracja to znacznie więcej niż głosowanie. Odbywa się na co dzień – wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają razem. Ale nasz świat jest w nieładzie. Wzrastają siły antydemokratyczne, interesy gospodarcze mają pierwszeństwo przed dobrem wspólnym, a ważne sprawy naszych czasów pozostają nierozwiązane. Znalezienie rozwiązań dla tych problemów jest obecnie największym wyzwaniem dla demokracji. I co za tym idzie, również dla nas wszystkich.

Zła wiadomość dla wszystkich niegłosujących: od demokracji nie da się uciec.

Second Nature
NODE20 Forum for Digital Art - Second Nature. Photo: Eda Temucin.

Co może osiągnać design w tej sytuacji?

Design - wielu myśli o modzie, meblach, pięknych przedmiotach. Jednak kreacja czysto estetyczna, zdobienie, to tylko niewielka część tego, co może uczynić design. Design kieruje się przede wszystkim ideą kwestionowania status quo, myślenia o przyszłości i zmieniania rzeczy. To wszystko jest nam dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Design może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych. Na przykład poprzez projektowanie produktów nadających się do recyklingu i rozwiązań oszczędzających zasoby. Ale także poprzez kształtowanie procesów demokratycznych, które wzmacniają naszą wspólnotę. Design to ostatecznie polepszenie naszego życia.

Ladies, Wine & Design Frankfurt
Ladies, Wine & Design Frankfurt, 2018. Photo: Eda Temucin.
Seebrücke demonstration
Demonstrantka podczas demonstracji na Seebrücke, Frankfurt, 2019. Fot: Eda Temucin.

A co to ma wspólnego ze mną?

Urban spaces
Urban spaces. Photo: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokracja nie może być traktowana jako coś oczywistego. Opiera się ona na zaangażowaniu społeczeństwa, na współodpowiedzialności, na współudziale. Oznacza to jednak również, że demokracja działa tylko wtedy, gdy partycypuje w niej i jest aktywna duża liczba osób. I właśnie o to chcemy apelować. Chcemy zapoczątkować ruch! Ruch, w którym uczestniczymy w demokracji, mając oczy otwarte na problemy naszych czasów. W którym kształtujemy nasze wspólne życie, sporne i twórcze. W którym to my jesteśmy designerami naszej demokracji.

Demokracja odbywa się na naszym podwórku. W sklepie z kebabem, w salonie fryzjerskim, na stadionie piłkarskim. A czasem także w polityce.

Łódź kebabowa Merala
Łódź kebabowa Merala w Schaumainkai we Frankfurcie. Zdjęcie: Ben Kuhlmann.

Stwórzmy nową wspólnotę.

Do lepszego życia z pewnością nie potrzeba nam więcej rzeczy. Ciągłe projektowanie nowych produktów nie przybliża nas do siebie. Zamiast tego chcemy tworzyć przestrzenie i kreować miejsca, w których mogą spotykać się różni ludzie. Nazywamy to atmosferami. Demokracja żyje nie tylko w parlamentach i na uniwersytetach, ale także w naszym wspólnym codziennym życiu. Im więcej się spotykamy, wymieniamy i dzielimy ze sobą naszymi opiniami, tym łatwiej jest nam stworzyć wspólny obraz świata, w którym warto żyć. Zadaniem designu dzisiaj musi być tworzenie takiej atmosfery.

Kultura kiosków w regionie Ren-Men
Lada jako miejsce spotkań: Kultura kiosków w regionie Ren-Men. Zdjęcie: Ben Kuhlmann.

Jeśli chcemy żyć w lepszej przyszłości, musimy najpierw stworzyć sobie jej obraz.

Hacki dla młodzieży!
Hacki dla młodzieży! 2019. Photo: Eda Temucin.

Dobre rozwiązania wymagają dobrych problemów.

"Wszystko powinno być w jakiś sposób lepsze". Ponieważ jesteśmy tak pochłonięci problemami teraźniejszości, często nie mamy dokładnego wyobrażenia o przyszłości, której pragniemy. Ważne jest jednak, aby mieć konkretny cel, do którego można dążyć. Dlatego musimy zacząć tworzyć wizje i utopie za pomocą designu we wszystkich ważnych dziedzinach wspólnego życia: mieszkalnictwie, mobilności, zdrowiu, klimacie, edukacji, mediach, energii czy konsumpcji. Tylko wtedy, gdy mamy w głowie pozytywne obrazy przyszłości, możemy podejść do niej z ufnością i energią.

Miesięcznik
Nowy Frankfurt. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom projektowania metropolitalnego. Pierwszy numer, 1926 r. Zdjęcie: domena publiczna
Connect to Inspire Breakfast
Ladies, Wine & Design Frankfurt, Connect to Inspire Breakfast, 2019. Foto: Eda Temucin.

Od tego właśnie się zaczyna.

Frankfurt Kitchen
Margarete Schütte-Lihotzky, Frankfurt Kitchen at the special show "The New Dwelling and its Interior Design" during the Spring Fair 1927. Photo: Hermann Collischonn. Art Collection and Archive, University of Applied Arts Vienna.

Nikt nie twierdzi, że są to łatwe zadania, które przed nami stoją. Jesteśmy w trakcie wielkiej transformacji, w której musimy nauczyć się zaprzestać wszelkich działń mających negatywne konsekwencje dla całej ludzkości i dla przyszłych pokoleń. Nie potrzeba reform, lecz rewolucji. Region Frankfurtu między Renem i Menem był często przykładem takich kompleksowych przemian społecznych. Od wynalezienia techniki drukarskiej przez Johannesa Gutenberga z Moguncji, przez ruch reformatorski secesji w Darmstadcie, po niemiecki Werkbund i "Nowy Frankfurt" – obszar ten wielokrotnie był punktem wyjścia dla ruchów twórczych i przebudzenia społecznego.

Nasze współistnienie wymaga projektowania. Ponieważ demokracja nie może być traktowana jako coś oczywistego i nigdy nie jest oczywista.

Z „Design for Democracy. Atmospheres for a better life" miasto Frankfurt nad Menem i region Ren-Men ubiegają się o tytuł "Światowej Stolicy Designu" w 2026 roku.

Wdo logo

World Design Organization™, z siedzibą w Montrealu w Kanadzie, jest organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 170 członków w ponad 40 krajach. Od 1957 r., kiedy jeszcze funkcjonowała pod nazwą International Council of Societies of Industrial Design (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego), promuje design, który skutecznie zaspokaja potrzeby i aspiracje ludzi. Co dwa lata przyznaje ona tytuł Światowej Stolicy Designu (World Design Capital®) miastom, które skutecznie wykorzystują design do promowania rozwoju kulturalnego, gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Tytuł ten rozpoczyna całoroczny program prezentujący najlepsze prace w dziedzinie rozwoju miast w oparciu o projekty.

Mitwirken Stadt Frankfurt

Podanie jest sponsorowane przez miasto Frankfurt nad Menem pod przewodnictwem Wydziału Kultury i Nauki we współpracy z miastami, powiatami i gminami regionu Frankfurt Ren-Men oraz z krajem związkowym Hesji, wspierany przez Kulturfonds Frankfurt RheinMain oraz z inicjatywy Werkbundakademie Darmstadt e.V. Naszym celem jest współpraca z obywatelami, studentami, kreatywnymi profesjonalistami, naukowcami, architektami i designerami, aby stymulować pomysły projektowe w zakresie rozwoju społecznego, miejskiego i kulturalnego, a tym samym przyczyniać się do wzmocnienia zrównoważonego kształtowania naszego regionu.

Prawdziwe zmiany nie wymagają nikogo, kto by je zapoczątkował. O wiele ważniejsze jest, aby wszyscy się ruszyli.

Station District Night 2018
Station District Night 2018. Photo: Büro Schramm für Gestaltung.

Design for Democracy został zaingurowany.

Nie ubiegamy się o ten tytuł, aby się nim chwalić. O wiele bardziej chcemy wykorzystać nasze podanie o udział w tym konkursie jako okazję do zorganizowania naszego ruchu na rzecz demokratycznej kultury wolności i lepszego życia. Dzięki niemu chcemy łączyć ludzi i dzielić się naszym optymizmem, aby zaprojektować lepsze życie - nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń.

Speakers Corner
Speakers Corner in front of St. Paul's Church at the democracy van of the initiative "mehr als wählen", 2020. Photo: mehr als wählen.

Do 2026 r. nadal chcemy się dużo przemieszczać. Tutaj można dowiedzieć się, co się dzieje w danej chwili.

Entschuldigung.

We're sorry.

Die Seite kann nicht dargestellt werden.

The page cannot be displayed.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.

Please update your browser.