FRMWDC’26

Tingene ændrer sig ikke. Vi ændrer dem. Demokratiet lever af, at vi former det.

Civil ulydighed.
Civil ulydighed. Foto: Büro Schramm für Gestaltung.

Er der noget galt med vores demokrati?

Offenbach-Kaiserlei
Offenbach-Kaiserlei. Et ikke-sted, hvor to byer smelter sammen. Foto: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokrati er vores styreform. Og det er vores måde at leve på. Vi er vant til at sige vores mening, handle på eget initiativ og forme vores liv. Demokrati er meget mere end blot at stemme. Den finder sted i hverdagen - overalt, hvor mennesker lever sammen. Men vores verden er i opløsning. Antidemokratiske kræfter er på fremmarch, økonomiske interesser er sat over det fælles bedste, og de vigtige spørgsmål i vores tid bliver ikke taget op. At finde løsninger på disse er nu den største udfordring for demokratiet. Og således for os alle.

Dårligt nyt for alle dem, der ikke stemmer: Man kan ikke undslippe demokratiet.

Second Nature
NODE20 Forum for Digital Art - Second Nature. Photo: Eda Temucin.

Hvilken forskel kan design gøre?

Design - mange tænker på mode, møbler og smukke ting. Men den rent æstetiske skabelse, forskønnelsen, er kun en lille del af det, som design kan opnå. Design er snarere kendetegnet ved at stille spørgsmålstegn ved forholdene, tænke ind i fremtiden og ændre tingene. Og alt dette har vi mere end nogensinde brug for i dag. Design kan bidrage til mange sociale spørgsmål. F.eks. ved at designe genanvendelige produkter og ressourcebesparende løsninger. Men også ved at udforme demokratiske processer, der styrker vores sammenhold. I sidste ende er det intet mindre end en forbedring af vores liv.

Ladies, Wine & Design Frankfurt
Ladies, Wine & Design Frankfurt, 2018. Photo: Eda Temucin.
Seebrücke-demonstrationen
Demonstrant ved Seebrücke-demonstrationen, Frankfurt, 2019. Foto: Foto: Eda Temucin.

Og hvad har det med mig at gøre?

Byområder
Byområder. Foto: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokrati kan ikke tages for givet. Den lever af inddragelse af samfundet, af deltagelse, af at være med. Men det betyder også, at demokratiet kun fungerer, hvis mange mennesker deltager og bliver aktive. Og det er netop det, vi ønsker at opfordre til. Vi ønsker at starte en bevægelse! En bevægelse, hvor vi deltager i demokratiet ved at holde øjnene åbne for vor tids problemer. Her former vi vores liv sammen, på en kontroversiel og kreativ måde. Hvor vi er designerne af vores demokrati.

Demokratiet finder sted på dørtærsklen. I kebabbutikken, hos frisøren, på fodboldstadion. Og nogle gange i politik.

Merals kebabbåd
Merals kebabbåd på Schaumainkai i Frankfurt. Foto: Foto: Ben Kuhlmann.

Lad os skabe et nyt samvær.

Det, vi bestemt ikke har brug for for at få et bedre liv, er flere ting. Det bringer os ikke tættere sammen, at vi altid udvikler nye produkter. I stedet ønsker vi at skabe rum og indrette steder, hvor forskellige mennesker kan mødes. Det kalder vi atmosfærer. Demokratiet findes ikke kun i parlamenter og på universiteter, men også i vores hverdagsliv sammen. Jo mere vi mødes, udveksler og deler vores liv med hinanden, jo lettere er det at danne os et fælles billede af en verden, der er værd at leve i. Design skal nu gøre det til sin opgave at skabe sådanne atmosfærer.

Kioskkultur i Rhin-Main-regionen
Skranken som mødested: Kioskkultur i Rhin-Main-regionen. Foto: Foto: Ben Kuhlmann.

Hvis vi ønsker at leve i en bedre fremtid, skal vi først danne os eat billede af den.

Unge hacks!
Unge hacks! 2019. Photo: Eda Temucin.

Gode løsninger kræver gode problemer.

Alt burde være bedre på en eller anden måde. Fordi vi er så optaget af problemerne i nutiden, har vi ofte ikke en præcis idé om den fremtid, vi ønsker. Det er dog vigtigt at have et mål at arbejde hen imod. Derfor må vi begynde at udvikle visioner og utopier med designmidler på alle vigtige områder af vores samliv: bolig, mobilitet, sundhed, klima, uddannelse, medier, energi og forbrug. Kun hvis vi har positive billeder af fremtiden i vores sind, kan vi nærme os den med selvtillid og energi.

Månedlig journal
Det nye Frankfurt. Månedligt tidsskrift for spørgsmål om storbyens design. Første nummer, 1926. Foto: public domain
Connect to Inspire Breakfast
Ladies, Wine & Design Frankfurt, Connect to Inspire Breakfast, 2019. Foto: Eda Temucin.

Det er præcis her, det starter.

Frankfurt Køkken
Margarete Schütte-Lihotzky, Frankfurt Køkken på særudstillingen "Den nye bolig og dens indretning" på forårsmessen 1927. Foto: Hermann Collischonn. Kunstsamling og arkiv, University of Applied Arts Wien.

Der er ingen, der siger, at det er lette opgaver, der ligger foran os. Vi befinder os i en omfattende forandring, hvor vi skal lære at holde op med at gøre alle de ting, der har negative konsekvenser for den globale menneskehed og for fremtidige generationer. Det har ikke brug for reformer, det har brug for en revolution. Frankfurt-Rhin-Main-regionen har ofte været et forbillede for sådanne omfattende sociale forandringer. Fra Johannes Gutenbergs opfindelse af trykteknologien i Mainz over reformbevægelsen Art Nouveau i Darmstadt til det tyske Werkbund og det "nye Frankfurt" har regionen gentagne gange været udgangspunktet for kreative bevægelser og social opvågnen.

Vores sameksistens kræver design. Fordi demokrati ikke er en selvfølge og aldrig en selvfølge.

Med "Design for Democracy. Atmosfærer for et bedre liv" ansøger byen Frankfurt am Main og RhineMain-regionen om titlen som "World Design Capital" i 2026.

Wdo logo

World Design Organization™, der har base i Montreal, Canada, er en ikke-statslig organisation med over 170 medlemmer i mere end 40 lande. Siden 1957, da det hed International Council of Societies of Industrial Design, har det fremmet design, der effektivt opfylder menneskers behov og ønsker. Hvert andet år tildeles titlen World Design Capital® til byer for deres effektive brug af design til at fremme kulturel, økonomisk, social og miljømæssig udvikling. Med titlen lanceres et program, der året rundt viser det bedste arbejde inden for designdrevet byudvikling.

Mitwirken Stadt Frankfurt

Ansøgningen sponsoreres af byen Frankfurt am Main under ledelse af Kultur- og Videnskabsafdelingen i samarbejde med byerne, distrikterne og kommunerne i Frankfurt RheinMain-regionen og delstaten Hessen, støttet af Kulturfonds Frankfurt RheinMain og på initiativ af Werkbundakademie Darmstadt e.V. Vores mål er at samarbejde med borgere, studerende, kreative fagfolk, forskere, arkitekter og designere for at fremme designidéer til social, urban og kulturel udvikling og dermed styrke den bæredygtige udformning af vores region.

En reel forandring kræver ikke, at nogen skal vise vejen. Det er meget vigtigere, at alle bevæger sig.

Station District Night 2018
Station District Night 2018. Photo: Büro Schramm für Gestaltung.

Design for Demokrati er på vej

Vi ansøger ikke om denne titel for at pryde os med den. Vi ønsker snarere at bruge ansøgningen som en mulighed for at organisere vores bevægelse for en demokratisk frihedskultur og et bedre liv. Vi ønsker at bringe folk sammen og dele vores optimisme om at skabe et bedre liv - ikke kun for os selv, men også for fremtidige generationer.

Speakers Corner
Speakers Corner foran St. Paul's Church ved demokratibilen fra initiativet "mehr als wählen", 2020. Foto: mehr als wählen.

Vi ønsker stadig at flytte meget inden 2026. Her kan du finde ud af, hvad der sker lige nu.

Entschuldigung.

We're sorry.

Die Seite kann nicht dargestellt werden.

The page cannot be displayed.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.

Please update your browser.