FRMWDC’26

Saker och ting förändras inte. Vi ändrar dem. Demokratin lever av att vi formar den.

Civil olydnad
Civil olydnad. Foto: Büro Schramm für Gestaltung.

Är det något fel på vår demokrati?

Offenbach-Kaiserlei
Offenbach-Kaiserlei. En icke-plats där två städer smälter samman. Foto: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokrati är vår regeringsform. Och det är vårt sätt att leva. Vi är vana vid att säga vad vi tycker, vidta egna åtgärder och forma våra liv. Demokrati är mycket mer än att bara rösta. Den äger rum i vardagen - överallt där människor lever tillsammans. Men vår värld är i upplösning. Antidemokratiska krafter är på frammarsch, ekonomiska intressen sätts före det gemensamma bästa, och de viktiga frågorna i vår tid är fortfarande obearbetade. Att hitta lösningar på dessa problem är nu den största utmaningen för demokratin. Och därmed för oss alla.

Dåliga nyheter för alla som inte röstar: det går inte att fly från demokratin.

Second Nature
NODE20 Forum for Digital Art - Second Nature. Photo: Eda Temucin.

Vad kan designen göra?

Design - många tänker på mode, möbler och vackra saker. Men det rent estetiska skapandet, förskönandet, är bara en liten del av vad design kan göra. Design kännetecknas snarare av en anda av att ifrågasätta förhållanden, tänka in i framtiden och förändra saker och ting. Och allt detta behöver vi i dag mer än någonsin. Design kan bidra till många sociala frågor. Till exempel genom att utforma återvinningsbara produkter och resursbesparande lösningar. Men också genom att utforma demokratiska processer som stärker vår samhörighet. I slutändan handlar det om inget mindre än att förbättra våra liv.

Ladies, Wine & Design Frankfurt
Ladies, Wine & Design Frankfurt, 2018. Photo: Eda Temucin.
Demonstrant vid Seebrücke-demonstrationen
Demonstrant vid Seebrücke-demonstrationen, Frankfurt, 2019. Foto: Eda Temucin.

Och vad har det med mig att göra?

Urban spaces
Urban spaces. Photo: Büro Schramm für Gestaltung.

Demokratin kan inte tas för given. Den lever på samhällets medverkan, på deltagande, på delaktighet. Men det betyder också att demokratin bara fungerar om många människor deltar och blir aktiva. Och det är precis vad vi vill kräva. Vi vill starta en rörelse! En rörelse där vi deltar i demokratin genom att hålla ögonen öppna för vår tids problem. Där vi utformar vårt liv tillsammans, på ett stridbart och kreativt sätt. Där vi är demokratins skapare.

Demokratin äger rum på vår tröskel. I kebabbutiken, hos frisören, på fotbollsstadion. Och ibland inom politiken.

Merals kebabbåt vid
Merals kebabbåt vid Schaumainkai i Frankfurt. Foto: Ben Kuhlmann.

Låt oss skapa en ny samhörighet.

För att få ett bättre liv behöver vi absolut inte fler saker. Att alltid utforma nya produkter för oss inte närmare varandra. I stället vill vi skapa utrymmen och utforma platser där olika människor kan mötas. Vi kallar det för atmosfärer. Demokratin finns inte bara i parlamenten och universiteten, utan även i vår vardag. Ju mer vi möts, utbyter och delar våra liv med varandra, desto lättare är det att skapa en gemensam bild av en värld värd att leva i. Designen måste nu göra det till sin uppgift att skapa sådana atmosfärer.

Kioskkulturen i Rhen-Main-regionen
Disken som mötesplats: Kioskkulturen i Rhen-Main-regionen. Foto: Foto: Ben Kuhlmann.

Om vi vill leva i en bättre framtid måste vi först skapa oss en bild av den.

Ungdomshacks!
Ungdomshacks! 2019. Photo: Eda Temucin.

Bra lösningar kräver bra problem.

"Allt borde vara bättre på något sätt." Eftersom vi är så upptagna av dagens problem har vi ofta ingen exakt uppfattning om vilken framtid vi vill ha. Men det är viktigt att ha ett mål att arbeta mot. Därför måste vi börja utveckla visioner och utopier med hjälp av design, på alla viktiga områden där vi lever tillsammans: boende, rörlighet, hälsa, klimat, utbildning, medier, energi och konsumtion. Endast om vi har positiva bilder av framtiden i våra sinnen kan vi närma oss den med tillförsikt och energi.

Monthly journal
The New Frankfurt. Monthly journal for questions of metropolitan design. First issue, 1926. Photo: public domain
Connect to Inspire Breakfast
Ladies, Wine & Design Frankfurt, Connect to Inspire Breakfast, 2019. Foto: Eda Temucin.

Det är precis här som det börjar.

Frankfurt Kitchen
Margarete Schütte-Lihotzky, Frankfurt Kitchen at the special show "The New Dwelling and its Interior Design" during the Spring Fair 1927. Photo: Hermann Collischonn. Art Collection and Archive, University of Applied Arts Vienna.

Ingen säger att det är lätta uppgifter som ligger framför oss. Vi befinner oss mitt i en stor omvandling där vi måste lära oss att sluta göra allt det som har negativa konsekvenser för mänskligheten och för framtida generationer. Det behövs inga reformer, det behövs en revolution. Frankfurt-Rhen-Main-regionen har ofta varit ett föredöme när det gäller sådana omfattande sociala omvandlingar. Från Johannes Gutenbergs uppfinning av tryckeritekniken i Mainz till reformrörelsen Art Nouveau i Darmstadt, det tyska Werkbund och det "nya Frankfurt" - regionen har gång på gång varit utgångspunkt för kreativa rörelser och socialt uppvaknande.

Vår samexistens kräver design. Demokrati kan nämligen inte tas för given och är aldrig självklar.

Med "Design för demokrati. Atmosfärer för ett bättre liv", ansöker staden Frankfurt am Main och RhineMain-regionen om titeln "World Design Capital" år 2026.

Wdo logo

Med "Design för demokrati. Atmosfärer för ett bättre liv", ansöker staden Frankfurt am Main och RhineMain-regionen om titeln "World Design Capital" år 2026. World Design Organization™, som har sitt säte i Montreal, Kanada, är en icke-statlig organisation med över 170 medlemmar i mer än 40 länder. Sedan 1957, då organisationen fortfarande hette International Council of Societies of Industrial Design, har den främjat design som effektivt uppfyller människors behov och önskemål. Vartannat år tilldelas städerna titeln World Design Capital® för deras effektiva användning av design för att främja kulturell, ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Med titeln lanseras ett program för året runt som visar upp det bästa arbetet inom designdriven stadsutveckling.

Mitwirken Stadt Frankfurt

Ansökan sponsras av staden Frankfurt am Main under ledning av kultur- och vetenskapsdepartementet i samarbete med städerna, distrikten och kommunerna i Frankfurt RheinMain-regionen och delstaten Hessen, med stöd av Kulturfonds Frankfurt RheinMain och på initiativ av Werkbundakademie Darmstadt e.V. Vårt mål är att samarbeta med medborgare, studenter, kreativa yrkesutövare, vetenskapsmän, arkitekter och formgivare för att främja designidéer för social, urban och kulturell utveckling och på så sätt stärka den hållbara utformningen av vår region.

För att åstadkomma verklig förändring behövs ingen som leder vägen. Det är mycket viktigare att alla rör sig.

Station District Night 2018
Station District Night 2018. Photo: Büro Schramm für Gestaltung.

Design for Democracy är på väg framåt

Vi ansöker inte om denna titel för att pryda oss med den. Vi vill snarare använda programmet som en möjlighet att organisera vår rörelse för en demokratisk frihetskultur och ett bättre liv. Genom den vill vi föra samman människor och dela vår optimism för att skapa ett bättre liv - inte bara för oss själva utan även för kommande generationer.

Speakers Corner
Speakers Corner in front of St. Paul's Church at the democracy van of the initiative "mehr als wählen", 2020. Photo: mehr als wählen.

Vi vill fortfarande flytta mycket fram till 2026. Här kan du ta reda på vad som händer just nu.

Entschuldigung.

We're sorry.

Die Seite kann nicht dargestellt werden.

The page cannot be displayed.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.

Please update your browser.